Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων - Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016

02.7.2019

Ανακοινώθηκε η 1η προκήρυξη του καθεστώτος ενισχύσεων «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016. Hμερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων την  3 Ιουλίου 2019. Ημερομηνία λήξης του κύκλου υποβολών ορίζεται η 15 Οκτωβρίου 2019.

 

Προβλέπεται ενίσχυση μέχρι 55%,με βάση τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, ανάλογα ...

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό επιχειρείν (e-Business) II στην Περιφέρεια Ηπείρου

21.6.2019

Ηλεκτρονικό επιχειρείν (e- business) II στην Περιφέρεια Ηπείρου

Το πρόγραμμα ενισχύει υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) της Περιφέρειας Ηπείρου για να υλοποιήσουν επενδύσεις που θα ενσωματώσουν Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην λειτουργία τους ώστε να ανάπτυξουν ηλεκτρονικό επιχειρείν (e-business) όπως ηλεκτρον...

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ, Αναπτυξιακός Νόμος: 3ος κύκλος - Αναμένετε

15.2.2019

Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ: Στόχος του καθεστώτος είναι η παροχή ενός πλήρους πλαισίου κινήτρων με βασικό στόχο τη δημιουργία νέων ανεξάρτητων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών σε νεοσύστατες ή σε υπό ίδρυση ανεξάρτητες ΜΜΕ που προτίθενται να πραγματοποιήσουν αρχική επένδυση σε κάποιον από τους επιλέξιμους κλάδους του νόμου.

Ειδικότερα, δικαιούχοι των ενισχύσεων του ...

Διαβάστε περισσότερα

Έναρξη 3ου κύκλου υποβολής αιτήσεων Επενδυτικών Σχεδίων στο καθεστώς ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα» του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016

27.12.2018

Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης η  «Τρίτη (3η) Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα» του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016».

Έναρξη υποβολών Πέμπτη 27-12-2018.

 Επιδότηση Επενδυτικών σχεδίων:

  • Δημιουργία νέας μονάδας
  • Επέκταση-αύξηση δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας
  • Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε νέα προϊόντα...

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Δράση: "Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων"

20.12.2018

Η Δράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας»  στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού εξοπλισμού τους και στην πιστοποίηση των προϊόντων τους.

Προϋπολογισμός της Δράσης

400 ...

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Δράση: "Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Λιανικό Εμπόριο - Εστίαση - Εκπαίδευση"

19.12.2018
Η Δράση «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση» στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται:
  • στο λιανικό εμπόριο
  • στην παροχή υπηρεσιών εστίασης
  • την παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσης –κοινωνικής μέριμνας
προκειμένου να αναβαθμίσουν το επίπεδο επιχειρησιακής οργάνωσης και λειτουργ...

Διαβάστε περισσότερα

Δράση «Ενίσχυση MΜΕ για επενδύσεις τεχνολογικού εκσυγχρονισμού και εξοικονόμησης ενέργειας»

27.11.2018

Η ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου προβαίνει στην έκδοση της Πρόσκλησης για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 με τίτλο «Ενίσχυση των ΜΜΕ για επενδύσεις τεχνολογικού εκσυγχρονισμού και εξοικονόμησης ενέργειας».

Η πρόσκληση αφορά

Την  ενίσχυση υφιστάμενων ΜΜΕ για:

  • Ενσωμάτωση συστημάτων αυτοματοποίησης και τεχνολογικός εκσυγχρονισμός για την παραγωγή σύγχρονων και ποι...

Διαβάστε περισσότερα

“Ενίσχυση της Περιβαλλοντικής Βιομηχανίας”

22.10.2018

Πρόγραμμα “Ενίσχυση της Περιβαλλοντικής Βιομηχανίας”

Το Πρόγραμμα “Ενίσχυση της Περιβαλλοντικής Βιομηχανίας” αφορά στη χρηματοδότηση επιχειρηματικών σχεδίων νέων ή υφιστάμενων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων για την επιχειρηματική αξιοποίηση υγρών, στερεών και αερίων αποβλήτων και απορριμμάτων τρίτων, με στόχο την παραγωγή και διάθεση πρώτων υλών και ενδιά...

Διαβάστε περισσότερα

Nέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων»

06.10.2018

Επιδότηση ύψους από 15.000 έως και 112.500 ευρώ θα μπορούν να λάβουν χιλιάδες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, μέσω του νέου προγράμματος του ΕΣΠΑ που επονομάζεται «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων». Το ύψος των επενδυτικών σχεδίων που θα υποβληθούν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα θα πρέπει να κυμαίνεται από 30.000 έως 15...

Διαβάστε περισσότερα

"Ψηφιακό Αλμα"

11.6.2018

Η Δράση στοχεύει στον ψηφιακό μετασχηματισμό των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.
 
Προϋπολογισμός Δράσης
50 εκατ. ευρώ για το σύνολο των περιφερειών της χώρας.
 
Δικαιούχοι Δράσης
Υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:
- έχουν κλείσει τουλάχιστον δυο ...

Διαβάστε περισσότερα

"Ψηφιακό Βήμα"

11.6.2018

Η Δράση στοχεύει στην ψηφιακή αναβάθμιση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

Προϋπολογισμός της Δράσης

50 εκατ. ευρώ για το σύνολο των περιφερειών της χώρας.

Δικαιούχοι της Δράσης

Υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:

-έχουν κλείσει τουλάχιστον δυ...

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Επιχειρείν (e-business) για Περιφέρεια Ηπείρου

26.4.2018
Η ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου προβαίνει στην έκδοση της Πρόσκλησης για την προγραμματική Περίοδο 2014-2020 με τίτλο " Ηλεκτρονικό Επιχειρείν (e-business)".
 
Η πρόσκληση αφορά
Την ενίσχυση ΜΜΕ για την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου, ηλεκτρονικών κρατήσεων, πληρωμών κ.α. έχοντας σαν στόχο την ενσωμάτωση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στην λειτουργί...

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Δράση: «Επιχειρούμε Έξω»

27.11.2017

Προϋπολογισμός της Δράσης

50 εκατ. ευρώ για το σύνολο των περιφερειών της χώρας.

Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.

Δικαιούχοι της Δράσης

Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, οι οποίες πριν από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:...

Διαβάστε περισσότερα

«Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»

08.11.2017

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Α. Επιχειρήσεις που θα ιδρυθούν από 7.11.2017 και μετά.

Β. Επιχειρήσεις τουριστικών καταλυμάτων που έχουν συσταθεί μέχρι σήμερα και:

1. Έχουν αποκτήσει έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ 55 του Παραρτήματος V της αναλυτικής πρόσκλησης, ή/και τους ΚΑΔ : 41.20.20.01 ή 41.20.20.02

2. Το ΑΦΜ της επιχείρησης δεν έχει αναπτύξει καμία οικονομική δρ...

Διαβάστε περισσότερα

Έτοιμα 9 νέα προγράμματα επιδότησης του ΕΣΠΑ, που θα ενεργοποιηθούν άμεσα

24.8.2017

Εννέα χρηματοδοτικά προγράμματα συνολικού προϋπολογισμού (δημόσια δαπάνη) 597, 5 εκατ. ευρώ βρίσκονται στον «προθάλαμο» των προκηρύξεων του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Όλα τα προγράμματα, εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επιχειρηματικότητα, Ανταγωνιστικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) και τα περισσότερα, (συγκεκριμένα τα οκτώ) θα προκηρυχθούν για...

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 2. Συνολικα 25 άρθρα

  1. 1
  2. 2