100% Επιδότηση για δημιουργία e-shop

100% Επιδότηση για δημιουργία e-shop

Νέα δράση χρηματοδότησης επιχειρήσεων ΕΣΠΑ αναμένεται στις αρχές του 2021 και θα επιδοτεί με ποσοστό 100% και έως 5.000€ τη δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop). Ο προϋπολογισμός του προγράμματος θα ανέρχεται σε 80.000.000€

Επιλέξιμες Επιχειρήσεις

Αφορά επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου, οι οποίες θα επιδοτηθούν για την δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος. Η δράση θα καλύπτει όλες τις απαραίτητες δαπάνες που είναι αναγκαίες για τη δημιουργία του e-shop.

Περισσότερες λεπτομέρειες για τη δράση αναμένονται στον οδηγό που θα ανακοινωθεί ενός του μηνός.

Επικοινωνήστε μαζί μας για έγκαιρη ενημέρωση και υποβολή του φακέλου της επιχείρησης σας.

Καλέστε μας στo 2681026955 ή μέσω e-mail στο info@ependitiki.gr

Επιχορηγήσεις Επενδυτικών Έργων

Διοίκηση & Διαχείριση Επενδυτικών Έργων

Συμβουλευτικές & Χρημ/ονομικές Υπηρεσίες

Μελέτες Σκοπιμότητας & Βιωσιμότητας