ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - ΑΠΘ

Έργο:

Συνεργασία στα πλαίσια του προγράμματος «GREEN FEEDS»

Πηγή Χρηματοδότησης:

ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ