ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ


ATEK Κατασκευαστικός Όμιλος

Έργο:

Τεχνολογική αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός μηχανολογικού εξοπλισμού επιχείρησης

Πηγή Χρηματοδότησης:

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας για Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις