ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ


Δήμος Αρταίων

Έργο:

Business Plan υπόγειου χώρου στάθμευσης

Σύνταξη φακέλου Βιωσιμότητας - Σκοπιμότητας (Business Plan) για την δημιουργία υπόγειου χώρου στάθμευσης στο κέντρο της πόλης της Άρτας.

Φορέας ανάθεσης έργου: Δήμος Αρταίων

Δήμος Αρταίων