ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ


CITIFOS - AVE Athens Showroom

Έργο:

Ανακαίνιση και δημιουργία Showroom της εισαγωγικής εταιρείας AVE στην Αθήνα

Πηγή Χρηματοδότησης:

Ενίσχυση ΜΜΕ στο πλαίσιο των ΠΕΠ, ΕΣΠΑ 2007-2013

CITIFOS - AVE Athens Showroom CITIFOS - AVE Athens Showroom