ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ


Εν Άρτη

Έργο:

Εκσυγχρονισμός εξοπλισμού cafe bar

Πηγή Χρηματοδότησης:

ΕΣΠΑ 2014-2020 «Ψηφιακό Βήμα»