Γενική Επιχειρηματικότητα - Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016: 3ος κύκλος υποβολών

Γενική Επιχειρηματικότητα - Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016: 3ος κύκλος υποβολών

Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης η  «Τρίτη (3η) Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα» του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016».

Έναρξη υποβολών Πέμπτη 27-12-2018.

 Επιδότηση Επενδυτικών σχεδίων:

  • Δημιουργία νέας μονάδας
  • Επέκταση-αύξηση δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας
  • Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε νέα προϊόντα ή υπηρεσίες
  • Θεμελιώδης αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας μιας επιχείρησης
  • Απόκτηση παγίων στοιχείων ενεργητικού. Αφορά μονάδες που έχουν παύσει τη λειτουργία τους

Ενίσχυση Επενδυτικών σχεδίων

  • Έως 55% ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την περιοχή εγκατάστασης.

Είδη ενισχύσεων

  • Φορολογική απαλλαγή
  • Επιχορήγηση
  • Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης
  • Επιδότηση κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας ή πατήστε εδώ

Επιχορηγήσεις Επενδυτικών Έργων

Διοίκηση & Διαχείριση Επενδυτικών Έργων

Συμβουλευτικές & Χρημ/ονομικές Υπηρεσίες

Μελέτες Σκοπιμότητας & Βιωσιμότητας