Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από τη νόσο COVID-19

Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από τη νόσο COVID-19

 

Επιλέξιμες Επιχειρήσεις

Αφορά επιχειρήσεις σχεδόν όλων των κλάδων και των νομικών μορφών που δραστηριοποιούνται στην Ελληνική επικράτεια

  

Επιχορήγηση

Η επιχορήγηση είναι ίση με το 50% των εξόδων του έτους 2019.

Τα ποσά επί των οποίων θα υπολογιστεί το παραπάνω ποσοστό (50%) προκύπτουν από το άθροισμα των παρακάτω δαπανών:

Αγορές Εμπορευμάτων Χρήσης

Αγορές Α’ Υλών και Υλικών Χρήσης

Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών

Ενοίκια που καταβλήθηκαν στην χρήση

Παροχές σε εργαζομένους (πλην αυτών που απασχολήθηκαν σε Αγροτικές-Βιολογικές δραστηριότητες)

Διάφορα Λειτουργικά  Έξοδα

 

Προϋπολογισμός (ανά Περιφέρεια)

Περιφέρεια Ηπείρου 3.000€ - 15.000€

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 5.000€ - 50.000€

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 3.000€ - 30.000€

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 5.000€ - 50.000€

Περιφέρεια Δυτικής  Μακεδονίας 5.000€ - 40.000€

Περιφέρεια Πελοποννήσου 5.000€ - 40.000€

Περιφέρεια Κρήτης 3.000€ - 40.000€

 

Περίοδος Υποβολής (ανά Περιφέρεια)

Περιφέρεια Ηπείρου 15/10/2020 έως 4/12/2020

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 6/10/2020 έως 26/10/2020

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 8/10/2020 έως 6/11/2020

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 10/9/2020 έως 9/10/2020

Περιφέρεια Δυτικής  Μακεδονίας 2/10/2020 έως 26/10/2020

Περιφέρεια Πελοποννήσου 8/10/2020 έως 1/11/2020

Περιφέρεια Κρήτης 13/10/2020 έως 30/10/2020

 

Η επιδότηση εξαιρείται από το κανόνα De Minimis και δεν επηρεάζει άλλα τυχόν εγκεκριμένα επενδυτικά σχέδια ΕΣΠΑ που μπορεί να υλοποιεί ο δικαιούχος.

 

Λόγω του περιορισμένου χρόνου υποβολής αιτήσεων είναι απαραίτητη η άμεση και ορθή προετοιμασία του φακέλου υποβολής.

 

Για περισσότερες πληροφορίες και δωρεάν έλεγχο επιλεξιμότητας, επικοινωνήστε μαζί μας και ένας σύμβουλος θα σας εξυπηρετήσει άμεσα.

 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

(26810) 26955 - 26015 

 

E-MAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

espa@ependitiki.gr & info.ependitiki@gmail.com 

Επιχορηγήσεις Επενδυτικών Έργων

Διοίκηση & Διαχείριση Επενδυτικών Έργων

Συμβουλευτικές & Χρημ/ονομικές Υπηρεσίες

Μελέτες Σκοπιμότητας & Βιωσιμότητας