ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ


ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΗΛΙΑ ΣΚΑΝΔΑΛΗ Ε.Ε.

Έργο:

Εκσυγχρονισμός φαρμακείου, μέσω εφαρμογής και υλοποίησης ψηφιακών λύσεων

Πηγή Χρηματοδότησης:

1. Digi Retail - Ψηφιακή Ενίσχυση των Επιχειρήσεων Λιανικού Εμπορίου 2. ΕΣΠΑ 2014-2020 «Ψηφιακό βήμα»