ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ


ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΗΛΙΑ ΣΚΑΝΔΑΛΗ Ε.Ε.

Έργο:

Εκσυγχρονισμός φαρμακείου στην Άρτα, μέσω εφαρμογής και υλοποίησης ψηφιακών λύσεων

Πηγή Χρηματοδότησης:

Digi-retail - Προϋπολογισμός: 54.000,00 ευρώ