ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ


HOTEL ILIANA - Β. Κ. ΤΣΩΛΗΣ ΑΕΞΕΕ

Έργο:

Επέκταση και εκσυγχρονισμός ξενοδοχειακής μονάδας στην Φιλιππιάδα Πρεβέζης

Πηγή Χρηματοδότησης:

Αναπτυξιακός Νόμος Ν.3299/2004 - Προϋπολογισμός: 1.849.000,00 ευρώ

HOTEL ILIANA - Β. Κ. ΤΣΩΛΗΣ ΑΕΞΕΕ HOTEL ILIANA - Β. Κ. ΤΣΩΛΗΣ ΑΕΞΕΕ