ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ


HOTEL ILIANA - Β. Κ. ΤΣΩΛΗΣ ΑΕΞΕΕ

Έργο:

Επέκταση και εκσυγχρονισμός ξενοδοχειακής μονάδας

Πηγή Χρηματοδότησης:

Αναπτυξιακός Νόμος Ν.3299/2004

HOTEL ILIANA - Β. Κ. ΤΣΩΛΗΣ ΑΕΞΕΕ HOTEL ILIANA - Β. Κ. ΤΣΩΛΗΣ ΑΕΞΕΕ