ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ


Ι. & Α. ΚΡΙΚΑΣ Ο.Ε.

Έργο:

Ίδρυση μονάδας επεξεργασίας & συσκευασίας πατάτας στην Καμπή Άρτας

Πηγή Χρηματοδότησης:

Αναπτυξιακός Νόμος Ν.3299/2004 - Προϋπολογισμός: 934.719,37 ευρώ