ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ


Ι. & Α. ΚΡΙΚΑΣ Ο.Ε.

Έργο:

Ίδρυση μονάδας επεξεργασίας & συσκευασίας πατάτας

Πηγή Χρηματοδότησης:

Αναπτυξιακός Νόμος Ν.3299/2004