ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ


ΙΟΝΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΕ

Έργο:

Επέκταση & εκσυγχρονισμός ιδιωτικής μαιευτικής κλινικής

Πηγή Χρηματοδότησης:

Αναβάθμιση ΜΜΕ, ΕΣΠΑ 2014-2020