Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ, Αναπτυξιακός Νόμος: 3ος κύκλος - Αναμένετε

Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ, Αναπτυξιακός Νόμος: 3ος κύκλος - Αναμένετε

Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ: Στόχος του καθεστώτος είναι η παροχή ενός πλήρους πλαισίου κινήτρων με βασικό στόχο τη δημιουργία νέων ανεξάρτητων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών σε νεοσύστατες ή σε υπό ίδρυση ανεξάρτητες ΜΜΕ που προτίθενται να πραγματοποιήσουν αρχική επένδυση σε κάποιον από τους επιλέξιμους κλάδους του νόμου.

Ειδικότερα, δικαιούχοι των ενισχύσεων του παρόντος καθεστώτος ενισχύσεων είναι οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) που πληρούν σωρευτικά τα παρακάτω κριτήρια:

α) Είναι νέες. Για τις ανάγκες του παρόντος «Νέες ΜΜΕ» λογίζονται οι υπό σύσταση ή νεοσύστατες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, εφόσον κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής δεν έχει παρέλθει επταετία από την ημερομηνία ίδρυσης που αναφέρεται στην καταχώρισή τους στο Γ.Ε.Μ.Η

β) δεν είναι συνεργαζόμενες ή συνδεδεμένες επιχειρήσεις και επιπλέον δεν συνδέονται μέσω φυσικών προσώπων με μεγάλη επιχείρηση, ανεξαρτήτως αγοράς στην οποία δραστηριοποιούνται.

Δικαιούχοι για το παρόν καθεστώς είναι, επιπλέον οι νέες ΜΜΕ στην εταιρική σύνθεση των οποίων μετέχουν και φυσικά πρόσωπα που διατηρούν μικρή ατομική επιχείρηση, εφόσον η τελευταία δεν είναι συνδεδεμένη ή συνεργαζόμενη με άλλες επιχειρήσεις.

Δικαιούχοι:

 • Εταιρείες που λειτουργούν μικρότερο χρονικό διάστημα από επταετία από την ημερομηνία ίδρυσης που αναφέρεται στην καταχώρισή τους στο Γ.Ε.Μ.Η
 • Υπό ίδρυση
 • Ατομική επιχείρηση
 • Εμπορική εταιρεία (Ο.Ε, Ε.Ε, Ε.Π.Ε, Μ.Ε.Π.Ε, Α.Ε, Ι.Κ.Ε)
 • Συνεταιρισμοί
 • Κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.)
 • Αγροτικοί συνεταιρισμοί (ΑΣ)
 • Ομάδες παραγωγών (ΟΠ)
 • Αγροτικές εταιρικές συμπράξεις (ΑΕΣ)
 • Υπό συγχώνευση εταιρείες με την υποχρέωση να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες δημοσιότητας πριν την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου

Επιλέξιμες δαπάνες:

 • Κτιριακές εγκαταστάσεις
 • Έργα διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου
 • Μηχανολογικός εξοπλισμός - τεχνικές (ές) εγκαταστάσεις
 • Λοιπός εξοπλισμός
 • Μεταφορικά μέσα
 • Αγορά πάγιων στοιχείων ενεργητικού μονάδας που έχει παύσει την λειτουργία της
 • Άυλα στοιχεία ενεργητικού
 • Μισθολογικό κόστος νέων θέσεων εργασίας
 • Δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες (μόνο για νέες ΜΜΕ)
 • Δαπάνες εκκίνησης (μόνο για υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις)

*Μεταφορικά μέσα που κινούνται εκτός του χώρου της μονάδας δεν είναι επιλέξιμα.

Δεν είναι επιλέξιμες οι εξής δαπάνες:

 • Tα λειτουργικά έξοδα της επένδυσης.
 • H αγορά επιβατικών αυτοκινήτων έως έξι (6) θέσεων.
 • Η αγορά επίπλων και σκευών γραφείου, εκτός αν αποτελούν μέρος του ξενοδοχειακού εξοπλισμού.
 • Η αγορά οικοπέδων, γηπέδων και αγροτεμαχίων. Σε περίπτωση αγοράς κτιριακών εγκαταστάσεων δεν μπορεί να ενισχυθεί το τμήμα της δαπάνης που αφορά στην αξία του οικοπέδου επί του οποίου αυτές έχουν ανεγερθεί.
 • Η εισφορά στο εταιρικό κεφάλαιο της αξίας μηχανημάτων και λοιπών παγίων στοιχείων.

Ποσοστό επιδότησης έως 55%.

Αναμένεται η προκήρυξη του καθεστώτος το 2ο τρίμηνο του 2019.

Eνδεικτικές δραστηριότητες που επιδοτούνται:

Τουρισμός

 • Ξενοδοχεία – Κάμπινγκ – Ξενώνες νέων
 • Συνεδριακά κέντρα
 • Γήπεδα γκολφ
 • Τουριστικοί λιμένες
 • Χιονοδρομικά κέντρα
 • Θεματικά πάρκα
 • Εγκαταστάσεις ιαματικού τουρισμού (μονάδες ιαματικής θεραπείας,κέντρα ιαματικού τουρισμού – θερμαλισμού, κέντρα θαλασσοθεραπείας, κέντρα αναζωογόνησης/spa)
 • Κέντρα προπονητικού αθλητικού τουρισμού
 • Ορειβατικά καταφύγια
 • Μουσεία

Γεωργία, Κτηνοτροφία, Αλιεία, Δασοκομία

 • Ζωική παραγωγή (Παραγωγή φυτικών και ζωικών ελαίων και λιπών, Παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων, Παραγωγή άλλων ειδών, διατροφής, Παραγωγή παρασκευασμένων ζωοτροφών,
 • Γεωργία και επεξεργασία – συντήρηση φρούτων και λαχανικών
 • Δασοκομία και αλιεία και υδατοκαλλιέργεια
 • Θήρα, τοποθέτηση παγίδων και συναφείς δραστηριότητες
 • Συλλογή προϊόντων αυτοφυών φυτών μη ξυλώδους μορφής
 • Υλοτομία

Κατασκευές

 • Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων
 • Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού
 • Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων
 • Ύφανση κλωστοϋφαντουργικών υλών
 • Κατασκευή ειδών ένδυσης
 • Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών
 • Κατασκευή κοσμημάτων, πολύτιμων αντικειμένων και συναφών ειδών
 • Κατασκευή μουσικών οργάνων
 • Κατασκευή επίπλων
 • Κατασκευή παιχνιδιών κάθε είδους
 • Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής
 • Ναυπήγηση πλοίων και σκαφών
 • Κατασκευή στρατιωτικών οχημάτων μάχης
 • Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού
 • Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού
 • Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων
 • Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού
 • Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες

Παραγωγική διαδικασία

 • Παραγωγή τροφίμων
 • Παραγωγή προϊόντων καπνού
 • Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου, άλλων χημικών προϊόντων
 • Παραγωγή μη φυσικών ινών
 • Παραγωγή χρωμάτων, βερνικιών και παρόμοιων επιχρισμάτων, μελανιών τυπογραφίας
 • Παραγωγή σαπουνιών και απορρυπαντικών, προϊόντων καθαρισμού και στίλβωσης, αρωμάτων και παρασκευασμάτων καλλωπισμού
 • Παραγωγή προϊόντων αλευρόμυλων
 • Παραγωγή αμύλων και προϊόντων αμύλου
 • Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων
 • Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων
 • Παραγωγή πυρίμαχων προϊόντων
 • Παραγωγή δομικών υλικών από άργιλο
 • Παραγωγή βασικών μετάλλων

Επεξεργασία λυμάτων

 • Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων, ανάκτηση υλικών
 • Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές & Λογισμικό

 • Έκδοση λογισμικού
 • Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες

Λοιπές Δραστηριότητες

 • Υπηρεσίες αποθήκευσης
 • Εκδοτικές δραστηριότητες
 • Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις
 • Αξιοποίηση Διατηρητέων
 • Τηλεπικοινωνίες
 • Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού
 • Ποτοποιία
 • Αυτοκινητοδρόμια
 • Αρδευτικά
 • Net metering

 

Επιχορηγήσεις Επενδυτικών Έργων

Διοίκηση & Διαχείριση Επενδυτικών Έργων

Συμβουλευτικές & Χρημ/ονομικές Υπηρεσίες

Μελέτες Σκοπιμότητας & Βιωσιμότητας