Νέες προκηρύξεις του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016

Νέες προκηρύξεις του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016

Νέες προκηρύξεις του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, συνολικού προϋπολογισμού 525 εκατ. € ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων.

Αφορά την προκήρυξη των Καθεστώτων Ενισχύσεων «Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις»«Γενική Επιχειρηματικότητα» και «Μηχανολογικός Εξοπλισμός».

Τα βασικά σημεία των νέων καθεστώτων  συνοψίζονται ως εξής:

  • Τα ποσοστά ενίσχυσης ανέρχονται έως 55%
  • Ενισχύσεις έως 10.000.000€ ανά επενδυτικό σχέδιο και έως 30.000.000€ ανά όμιλο επιχειρήσεων
  • Οι ενισχύσεις των επενδυτικών σχεδίων αφορούν την ίδρυση, εκσυγχρονισμό, επέκταση και επαναλειτουργία επιχειρηματικών εγκαταστάσεων
  • Επιλέξιμοι κλάδοι δραστηριότητας ενδεικτικά αποτελούν οι παρακάτω: Ξενοδοχεία, Βιομηχανίες, Βιοτεχνίες, logistic, αθλητικές εγκαταστάσεις, κέντρα αποθεραπείας και αποκατάστασης parking
  • Δυνατότητα υποβολής επενδυτικών σχέδια άνω των 500.000 € στον πρωτογενή τομέα

Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αιτήσεις στα δυο πρώτα καθεστώτα έως την 31η Μαρτίου 2021. Η προκήρυξη του καθεστώτος ενισχύσεων «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού», έχει ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 30η Σεπτεμβρίου 2021 και εφόσον δεν εξαντληθεί νωρίτερα ο προϋπολογισμός του ανωτέρω καθεστώτος.

 

 

Δείτε περισσότερα εδώ

Επιχορηγήσεις Επενδυτικών Έργων

Διοίκηση & Διαχείριση Επενδυτικών Έργων

Συμβουλευτικές & Χρημ/ονομικές Υπηρεσίες

Μελέτες Σκοπιμότητας & Βιωσιμότητας