ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ


Η ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ έχοντας ως έδρα την πόλη της Άρτας, ιδρύθηκε με σκοπό την παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα. Είναι η πρώτη εταιρεία στον Νομό Άρτας που δραστηριοποιήθηκε στον κλάδο των επενδυτικών προγραμμάτων επιχορήγησης από το 2000 και από τις πρώτες σε ολόκληρη την Ήπειρο. Στην εταιρεία σήμερα εργάζονται μόνιμα 4 στελέχη, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της.

Η ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ έχει ως αντικείμενο:
• Την έρευνα και αναζήτηση χρηματοδοτικών προγραμμάτων επιχορήγησης από ευρωπαϊκές, εθνικές ή περιφερειακές πηγές, που αφορούν όλους τους τομείς της επιχειρηματικής δράσης.
• Την μελέτη και το σχεδιασμό επενδυτικών σχεδίων, νέων ή υφιστάμενων επιχειρήσεων για την ένταξη τους σε χρηματοδοτικά προγράμματα επιχορήγησης.
• Την διαχείριση-υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων, που έχουν ενταχθεί σε χρηματοδοτικά προγράμματα επιχορήγησης, για την ολοκλήρωση αυτών και την απορρόφηση της δικαιούμενης επιχορήγησης.
• Την σύνταξη μελετών (business plan), για την χρηματοδότηση επιχειρήσεων όλων των κλάδων της οικονομίας από Τράπεζες η άλλα Πιστωτικά Ιδρύματα, για την αποτίμηση επιχειρήσεων με στόχο την μεταβίβασή τους, καθώς και την εξυγίανσή τους.
Στόχος της εταιρείας είναι:

Η πληροφόρηση και υποστήριξη επιχειρήσεων, για την αξιοποίηση των επενδυτικών ευκαιριών και την ένταξη επενδυτικών σχεδίων σε προγράμματα επιχορήγησης. Η στήριξη ανάπτυξης επιχειρήσεων, με έγκριση των αναγκαίων χρηματοδοτήσεων αυτών από τράπεζες, για επενδυτικά δάνεια η δάνεια κεφαλαίου κίνησης.

Η εταιρεία μας, διατηρώντας συνεχή επαφή με τις εξελίξεις, καλύπτει αυτή την ανάγκη πληροφόρησης, αξιολογεί και προτείνει τις κατάλληλες επιχορηγούμενες η μη χρηματοδοτικές ευκαιρίες, μετατρέποντας τις επιχειρηματικές ιδέες σε υλοποιήσιμα επενδυτικά σχέδια.

Επιχορηγήσεις Επενδυτικών Έργων

Διοίκηση & Διαχείριση Επενδυτικών Έργων

Συμβουλευτικές & Χρημ/ονομικές Υπηρεσίες

Μελέτες Σκοπιμότητας & Βιωσιμότητας