ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ


ΣΧΟΛΗ ΧΟΡΟΥ - ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΠΥΡΟΥ

Έργο:

Ανακαίνιση και δημιουργία νέας αίθουσας Σχολής Χορού στην Άρτα

Πηγή Χρηματοδότησης:

Ενίσχυση ΜΜΕ, ΕΣΠΑ 2007-2013 - Προϋπολογισμός: 34.133,89 ευρώ

ΣΧΟΛΗ ΧΟΡΟΥ - ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΠΥΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΧΟΡΟΥ - ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΠΥΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΧΟΡΟΥ - ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΠΥΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΧΟΡΟΥ - ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΠΥΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΧΟΡΟΥ - ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΠΥΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΧΟΡΟΥ - ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΠΥΡΟΥ