ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ


ΤΥΡΟΚΑΜ Α.Β.Ε.Ε. - ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΗ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΜΠΟΥΤΣΩΛΗ

Έργο:

Επέκταση και εκσυγχρονισμός τυροκομικής μονάδας στο Αμπελάκι Αμφιλοχίας

Πηγή Χρηματοδότησης:

Αναπτυξιακός Νόμος Ν.3299/2004 - Προϋπολογισμός: 2.600.000,00 ευρώ