ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ


VEGERA CAFE BAR - ΓΑΛΗΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Έργο:

Ανακαίνιση και εκσυγχρονισμός καταστήματος παροχής υπηρεσιών καφετέριας στην Άρτα

Πηγή Χρηματοδότησης:

Α' Δράση ΕΣΠΑ ΥΠΟΙΟ - Προϋπολογισμός: 162.329,00 ευρώ